Erasmus+ és el programa europeu en els àmbits de l’educació, la formació, la joventut i l’esport per al període 2021-2027. Aquests àmbits clau contribueixen al desenvolupament personal i professional de la ciutadania. En darrera instància, una educació i formació de gran qualitat i inclusiva, així com l’aprenentatge informal i no formal, equipen als joves i participants amb les qualificacions i capacitats necessàries per a una participació significativa en una societat democràtica, l’enteniment cultural i per gestionar amb èxit les transicions en el mercat laboral.

L´IES Ramon LLull participa des de fa anys en programes i accions que promouen entre el nostre alumnat la ciutadania europea, així com la motivació per involucrar-se en accions de mobilitat a Europa. En els CFGM l’IES participa en el consorci Erasmus + KA102 coordinat per la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

Actualment participem en el projecte EuroFP Balears V, que és un projecte de consorci Erasmus + KA102 (Acció Clau 1 sector Formació Professional) coordinat per la Conselleria d’Educació i Formació Professional en el qual participen 49 centres educatius públics i concertats de les Illes Balears que imparteixen FP Bàsica i CFGM.