Aquest curs el nostre centre torna oferir ajudes per realitzar mobilitats formatives en el marc del programa Erasmus+.
S’obre la convocatòria per participar en el procés de selecció de les ajudes Erasmus+ per als CFGS del nostre centre.
Anima’t!

ALUMNAT

  • Convocatòria
  • Full sol·licitud
  • ·Resultats provisionals procés de selecció

· Resultats defeinitius procés de selecció

PROFESSORAT

·Convocatòria

·Full sol·licitud

·Resultats provisionals

·Resultats definitius