La Comissió Europea ha concedit a l’ IES Ramon Llull la Carta ECHE (Carta Erasmus d’ Educació Superior) per el període comprés entre els anys 2021 i 2027.

La Carta Erasmus d’Educació Superior (ECHE) constitueix un marc general de qualitat de les activitats de col·laboració europea i internacional que tot centre d’educació superior podrà dur a terme en el marc del Programa Erasmus+. La Carta Erasmus de Educació Superior ens permet sol·licitar i participar en la mobilitat personal vinculada a l’aprenentatge i/o en la col·laboració en matèria de innovació i bones pràctiques en el marc del Programa.