Aquest curs el nostre centre torna oferir ajudes per realitzar mobilitats formatives en el marc del programa Erasmus+. S’obre la convocatòria per participar en el procés de selecció de les ajudes Erasmus+ per a l’alumnat del CFGM d’Atenció a Persones en Situació de Dependència del nostre centre. 
Anima’t!

ALUMNAT

· Convocatòria

· Full de sol·licitud

·Llistat provisional alumnat admès i exclòs

·Llistat definitiu alumnat admès i exclòs

PROFESSORAT

LListat provisional de professorat admès