Erasmus+ és un programa que intenta impulsar les perspectives laborals i el desenvolupament personal, a més d´ajudar als nostres sistemes d´educació i formació a proporcionar una ensenyança i un aprenentatge que doti a les persones de les capacitats necessàries per al mercat laboral i la societat actual i futura.

El nostre centre participa des de fa anys en programes i accions que promouen entre el nostre alumnat la ciutadania europea, així com la motivació per involucrar-se en accions de mobilitat a Europa. L’IES té atorgada la Carta Erasmus, subjecte a la Declaració Política Erasmus.

Aquest reconeixement permet, als nostre alumnat i professorat, participar en els projectes de mobilitat subvencionats per la Unió Europea.

El nostre centre participa en el programa Erasmus+ mitjançant projectes propis en el camp de l’Educació superior (Cicles formatius de grau superior), en consorci en projectes de Formació Professional (Cicles formatius de grau mitjà) i també en Educació Escolar (Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat).